Ndryshimi i kushtetutës Hollandeze: Telekomunikacioni i ndjeshëm ndaj intimitetit mbrohet më mirë në të ardhmen

Më 12 korrik 2017, Senati Hollandez miratoi njëzëri propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe Marrëdhënieve të Mbretërisë Plasterk për, në të ardhmen e afërt, të mbrojë më mirë privatësinë e postës elektronike dhe telekomunikacionit tjetër të ndjeshëm ndaj intimitetit. Në nenin 13 paragrafi 2 i Kushtetutës Hollandeze thuhet se sekreti i thirrjeve telefonike dhe komunikimi telegraf është i paprekshëm. Sidoqoftë, duke pasur parasysh zhvillimet e fundit në sektorin e telekomunikacionit, neni 13 paragrafi 2 ka nevojë për një azhurnim. Propozimi për tekstin e ri është si vijon: "të gjithë kanë të drejtë të respektojnë sekretin e korrespodencës së tij dhe telekomunikacionit". Procedura për ndryshimin e nenit 13 të Kushtetutës Hollandeze është hedhur në lëvizje.

2017-07-12

pjesë