Komisioni Evropian kërkon që ndërmjetësit të informojnë…

Komisioni Evropian dëshiron që ndërmjetësit t'i informojnë ata për ndërtimet për shmangien e taksave që krijojnë për klientët e tyre.

Vendet shpesh humbin të ardhurat nga taksat për shkak të ndërtimeve fiskale kryesisht transnacionale që këshilltarët e taksave, llogaritarët, bankat dhe avokatët (ndërmjetësuesit) krijojnë për klientët e tyre. Për të rritur transparencën dhe për të mundësuar arkëtimin e këtyre taksave nga autoritetet tatimore, Komisioni Evropian propozon që nga 1 janari 2019, këta ndërmjetës do të jenë të detyruar të japin informacion mbi ato ndërtime përpara se ato të zbatohen nga klientët e tyre. Dokumentet që do të sigurohen do të bëhen të arritshme për autoritetet tatimore në një bazë të të dhënave të BE-së.

Rregullat janë gjithëpërfshirëse

Ato vlejnë për të gjithë ndërmjetësit, të gjitha ndërtimet dhe të gjitha vendet. Ndërmjetësuesit që nuk ndjekin këto rregulla të reja do të sanksionohen. Propozimi do të ofrohet për miratim në Parlamentin Evropian dhe Këshillin.

Cilësimet e privatësisë
Ne përdorim cookies për të rritur përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Nëse jeni duke përdorur Shërbimet tona përmes një shfletuesi, ju mund të kufizoni, bllokoni ose hiqni cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit. Ne gjithashtu përdorim përmbajtje dhe skenare nga palë të treta që mund të përdorin teknologji gjurmimi. Më poshtë mund të siguroni pëlqimin tuaj për të lejuar vendosjen e palëve të treta. Për informacion të plotë në lidhje me cookies që ne përdorim, të dhënat që mbledhim dhe si i përpunojmë, ju lutemi kontrolloni tonë Politika e Privatësisë
Law & More B.V.