Më parë, kemi shkruar për mundësinë e dixhitalit…

Më parë, kemi shkruar për mundësinë e procesit gjyqësor dixhital. Më 1 mars, Gjykata Supreme Hollandeze (gjykata më e lartë e Hollandës) filloi zyrtarisht me këtë proces gjyqësor dixhital, si pjesë e programit KEI. Kjo do të thotë që çështjet e veprimit civil mund të paraqiten dhe të shqyrtohen nga gjykata në mënyrë dixhitale. Gjykatat e tjera Hollandeze do të pasojnë më vonë. Me programin KEI, sistemi i drejtësisë duhet të bëhet më i arritshëm dhe i kuptueshëm për të gjitha palët e përfshira. Kureshtare si do të thotë kjo për ju? Mos hezitoni të kontaktoni një nga avokatët tanë!

09-03-2017

pjesë