Kostot për përdorimin e telefonit tuaj celular jashtë vendit po zvogëlohen me shpejtësi

Në ditët e sotme, tashmë është shumë më pak e zakonshme të kthehesh në shtëpi në një faturë të lartë telefonike (pa dashje) prej disa qindra eurosh pas këtij udhëtimi vjetor, të merituar brenda Evropës. Kostot e përdorimit të një telefoni celular jashtë vendit janë ulur për më shumë se 90% në krahasim me 5-10 vitet e kaluara. Si rezultat i përpjekjeve të Komisionit Evropian, kostot e roaming (me pak fjalë: kostot e bëra për të mundësuar ofruesin të përdorë rrjetin e një ofruesi të huaj) madje do të shfuqizohen plotësisht në 15 qershor 2017. Nga ajo datë, kostot për përdorimin e telefonit të huaj brenda Evropës do të zbriten nga paketa juaj si kostot e zakonshme, kundrejt një tarife normale.

24-04-2017

pjesë