BF Skinner dikur tha: "Pyetja e vërtetë nuk është nëse makinat mendojnë por nëse njerëzit bëjnë" ...

BF Skinner dikur tha: "Pyetja e vërtetë nuk është nëse makinat mendojnë por nëse njerëzit bëjnë". Kjo thënie është shumë e zbatueshme për fenomenin e ri të veturës së drejtuar dhe për mënyrën sesi shoqëria merret me këtë produkt. Për shembull, duhet të filloni të mendoni për ndikimin e makinës vetë-drejtuese në hartimin e rrjetit modern rrugor Hollandez. Për këtë arsye, Ministri Schultz van Haegen i ofroi raportin 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('Makina vetë-drejtuese, duke eksploruar implikimet në hartimin e rrugëve') në Dhomën e Përfaqësuesve Hollandezë më 23 dhjetor. Ky raport mes tjerash përshkruan pritshmërinë se do të bëhet e mundur të lihen shenja dhe shenja rrugore, të hartohen rrugë ndryshe dhe të shkëmbehen të dhëna midis automjeteve. Në këtë mënyrë, vetura që drejton vetveten mund të kontribuojë në eleminimin e problemeve të trafikut.

pjesë