Sipas numrave dhe shifrave të RVV-së Hollandeze…

Sipas numrave dhe shifrave të SER-it Hollandez (Këshilli Social dhe Ekonomik i Hollandës), sasia e bashkimeve Hollandeze është rritur shumë. Në krahasim me vitin 2015, numri i bashkimeve u rrit me 22% në vitin 2016. Këto bashkime u zhvilluan kryesisht në sektorët e shërbimit dhe industrisë. Gjithashtu kompanitë në sektorin jofitimprurës po bashkohen me padurim. Nëse këto shifra ju inkurajojnë - si ndërmarrës - të filloni të mendoni për bashkime, ju lutemi mos harroni të kushtoni vëmendje ndaj Kodit të Zbatimit të Bashkimeve (Fusiegedragsregels)!

pjesë